Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

OVERZIGT

DER IN DE

MAANDEN JUNIJ-SEPTEMBER 1857

DOOR DE KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

ONTVANGEN EN AANGEKOCHTE

BOEKWERKEN. *)

TEN GESCHENKE ONTVANGEN IN JUNIJ.

NEDERLAND.

Meteorologische waarnemingen in Nederland en zijne bezit-
tingen, en afwijkingen van Temperatuur en Barometer-
stand op vele plaatsen in Europa, uitgeg. door het Ko-
ninkl. Ned. Meteorologisch Instituut, 1856. Utrecht
1857. 4°.

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. Haarlem 1857.
Dl. V, St. 3, 2o. Reeks. 8°.

Inhoud:

Algemeen verslag wegens den staat van den Landbouw in het koning-
rijk der Nederlanden, gedurende het jaar 1856.

*) Naar aanleiding van hetgeen in de jongste algemeene Vergadering
besproken werd, zullen de overzigten der Boekgeschenken en aankoo-
pen voortaan met afzonderlijke pagineering aan elke aflevering dezer
Verslagen en Mededeelingen worden toegevoegd, opdat men ze, naar
verkiezing, afzonderlijk bijeen binde of aan elk Deel toevoege, en aldus
het gebruik gemakkelijker make.

BOEKGESCH. DER KON. AKAD. V. WETENSCH.

« PreviousContinue »