Page images
PDF
EPUB

1916, June 3—Continued.

Sec. Sec. 55a, added by sec. 35, act of

June 4, 1920 (41 Stat. 780)-- 2475 Sec. 55b, added by sec. 35, act of

June 4, 1920 (41 Stat. 780)- 2476 Sec. 55c, added by sec. 35, act of

June 4, 1920 (41 Stat.
780).

866, 2366 Sec. 57 (39 Stat, 197)

2504 Sec. 58 (39 Stat. 197)

2513 Sec. 59 (39 Stat. 197)

2505 Sec. 60 (39 Stat. 197).

2514 Amendment by sec. 36, act of

June 4, 1920 (41 Stat.
780-1)-

2522, 2514 Sec. 61 (39 Stat. 198)-- 2507, 2548, 2508 Sec. 62 (39 Stat. 198)

2518,

2519, 2520, 2503 Sec. 63 (39 Stat. 198)-- 2510, 2511 Sec. 64 (39 Stat. 198).

2514 Sec. 65 (39 Stat. 199)

2363 Sec. 66 (39 Stat. 199)

2534, 2540 Sec. 67 (39 Stat. 199).

2584,

2587, 2586, 2588 Sec. 67 (39 Stat. 200): Amendment by chap. III, act of

July 9, 1918 (40 Stat. 878). 2580 Sec. 67 (39 Stat. 200)--

2581,

2600, 2582, 2583 Sec. 68 (39 Stat. 200)------- 2517, 2522 Sec. 69 (39 Stat. 200), as amended

by sec. 37, act of June 4, 1920
(41 Stat. 781) ---

2525 Sec. 70 (39 Stat, 201), as amended

by sec. 38, act of June 4, 1920
(41 Stat. 781).

2524 Sec. 72 (39 Stat. 201), as amended

by sec. 40, act of June 4, 1920
(41 Stat. 781).

2526 Sec. 73 (39 Stat. 201).

2532 Sec. 74 (39 Stat. 201), as amended

by sec. 41, act of June 4, 1920
(41 Stat. 781-2)--

2528 Sec. 75 (39 Stat. 202)

2531 Sec. 76 (39 Stat. 202).

2530 Sec. 77 (39 Stat. 202)------ 2535, 2536 Sec. 78 (39 Stat. 202), as amended

by sec. 42, act of June 4,

1920 (41 Stat. 782)--- 2547, 2599 Sec. 80 (39 Stat. 203)

2577 Sec. 81 (39 Stat. 203), as amended

by sec. 44, act of June 4, 1920

(41 Stat. 782)--- 493, 494, 493 Sec. 82 (39 Stat. 203)

2602 Sec. 83 (39 Stat. 203-4).

2603,

2609, 2611 Sec. 84 (39 Stat. 204).

2604 Sec. 85 (39 Stat. 204)

2606 Sec. 86 (39 Stat, 204). ---- 2617, 2018 Sec. 87 (39 Stat. 204)

2615 Sec. 88 (39 Stat. 205)-

2616 Sec, 89 (39 Stat. 205), as amended

by sec. 45, act of June 4.
1920 (41 Stat. 783)---- 2620, 2621

1916, June 3-Continued.

Sec. Sec, 90 (39 Stat, 205), as amended

by sec. 46, act of June 4,

1920 (41 Stat. 783)----- 2622 Sec. 91 (39 Stat. 206).

2367 Sec. 92 (39 Stat. 206). 2568, 2569 Sec. 93 (39 Stat. 206)

2579 Sec. 94 (39 Stat. 206).

2574 Sec. 95 (39 Stat. 207)

2575 Sec. 96 (39 Stat. 207).

2573 Sec. 97 (39 Stat. 207).

2572 Sec. 98 (39 Stat. 207)

2598 Sec. 99 (39 Stat. 207)

2570 Sec. 100 (39 Stat. 208) Sec, 101 (39 Stat. 208)

2:553 Sec. 102 (39 Stat. 208)

25.1s Sec. 103 (39 Stat. 208).

2559 Sec. 104 (39 Stat. 208)

2560 Sec. 105 (39 Stat. 208).

2561 Sec. 106 (39 Stat. 209)

2564 Sec. 107 (39 Stat. 209)

2563 Sec. 108 (39 Stat. 209) - 2562, 2563 Sec. 109 (39 Stat. 209),

as amended by sec. 47, act of June 4, 1920 (41 Stat. 7834)

2593, 940 Sec. 110 (39 Stat. 209-10): Amendment by sec. 48, act of

June 4, 1920 (41 Stat. 784)- 2595 (39 Stat. 210)----- 2591, 2596, 2597 Sec. 111 (39 Stat. 211), &8

amended by sec. 49, act of
June 4, 1920 (41 Stat. 784–

5)------ 2549, 2529, 1707, 2527 Sec. 112 (39 Stat. 211).

1842 Sec. 113 (39 Stat. 211).

1115,

1116, 2368, 873 Sec. 115 (39 Stat. 212)- 2551, 2554 Sec. 116 (39 Stat. 212).

2578 Sec. 117 (39 Stat. 213)

2503 Sec, 118 (39 Stat. 213)

2512 Sec. 119 (39 Stat. 213).

2585 Sec. 120 (39 Stat. 213-14)-- 750,

1201, 1202, 1203 Sec. 121 (39 Stat, 214).

1204 Sec. 122 (39 Stat. 214). 2760, 2761 Sec. 123 (39 Stat. 215).

1012 Sec. 124 (39 Stat. 215)----- 1198, 1199 Sec. 125 (39 Stat. 216-7)------ 2728,

2733, 2729, 932, 2734, 2735 Amendment by sec. 10, chap.

XVII, act of July 9, 1918
(40 Stat. 891-2) -

933,

934, 936, 1967 Sec. 126 (39 Stat. 217), &S

amended by sec. 3, act of Feb.

28, 1919 (40 Stat. 1203)- 1802 Sec. 127 (39 Stat. 217)--

2445 Sec, 127a, added by sec. 51, act of June 4, 1920 (41 Stat. 785

2311, 1658, 2262, 2431, 568, 1178, 2301, 2264, 2300, 2299, 1704

2270, 2267, 2265, 2355, 2266, 2013 Sec. 128 (39 Stat. 217)

2113

7) -

1916, June 30 :

Sec. (39 Stat. 242)

1701 1916, July 1: (39 Stat, 297)

1996 (39 Stat. 309)

2043 (39 Stat. 330)

1517 Sec. 3 (39 Stat. 336).

194 Sec. 4 (39 Stat. 336).

216 Sec. 5 (39 Stat. 336).

310 1916, July 1 (Joint Res. 23): Sec. 1 (39 Stat. 339).

2555 Sec. 2 (39 Stat. 340)-

1842 Sec. 3 (39 Stat. 340)

2293, 2556 Sec. 4 (39 Stat. 340)

2309, 2310 1916, July 6: (39 Stat. 348), amending R. S. 4894.

1015 (39 Stat. 349)

2345 1.16, July 28 : Sec. 1 (39 Stat. 413)-

25 1916, Aug. 11 : (39 Stat. 493)

2657, 2697, 2681 (39 Stat. 497)

2659 (39 Stat. 504)

2719 1916, Aug. 29: Sec. 1 (39 Stat, 545)-

2994 Sec. 5 (39 Stat. 547)

2994 Sec. 6 (39 Stat. 547)

2994 Sec. 31 (39 Stat. 556).

2994 1916, Aug. 29: (39 Stat. 573)-

480 (39 Stat. 582), amending sec. 6,

act of May 10, 1916 (39 Stat.
120).

69 (39 Stat. 601).

676 (39 Stat. 602).

1248, 2157, 2156 (39 Stat. 604), amending sec. 6, act

of Feb. 4, 1887 (24 Stat. 380). 1216 (39 Stat. 611)

2699 (39 Stat. 617)

622 (39 Stat. 618)

1519 1916, Aug. 29: (39 Stat. 622)

829, 767, 1025, 1119 (39 Stat. 023)

1026,

2303, 2426, 2286, 2305 (39 Stat. 624)

2192, 26, 1709 (39 Stat. 625)

580, 1713 (39 Stat. 626)

709, 237, 1749 (39 Stat. 627)

2996, 2435 (39 Stat. 629)

2441 (39 Stat. 630) (39 Stat. 631)

997 (39 Stat. 633)

1776 (39 Stat, 635)

941, 965, 809 (39 Stat. 639)

768 (39 Stat. 643)

871, 886 (39 Stat. 645)

1217 (39 Stat. 646)

2601 (39 Stat. 648)

2369 (39 Stat. 649)

1731, 2258 Amendment by sec. 901, title IX,

act of Sept. 8, 1916 (39
Stat. 801)

1731 Sec. 2 (39 Stat. 649–50).

1205, 1209, 1206, 1207, 1208, 1210

1916, Aug. 29 (Joint Res. 32) : (39 Stat. 671)

1046 1916, Sept. 1 : (39 Stat. 693)

1145 Sec. 6 (39 Stat. 716)-

933 1916, Sept. 5 : (39 Stat. 724), adding sec. 7 to act of June 17, 1910-

1039 1916, Sept. 7: Sec. 1 (39 Stat. 728)

1207 Amendment by sec. 1, act of July

15, 1918 (40 Stat. 900)--- 1267 Sec. 3 (39 Stat. 729).

1268 Sec. 4 (39 Stat. 729)

1269 Sec. 5 (39 Stat. 730)

1270 Sec, 6 (39 Stat. 730)

1274 Sec. 7 (39 Stat. 730)

1275 Sec. S (39 Stat. 730).

1276 Sec. 9 (39 Stat. 730), as amended

by sec. 3, act of July 15,

1918 (40 Stat. 900-1)-- 1275 Sec. 10 (39 Stat. 731)-

1271 Secs. 37-44, added by sec. 4, act of

July 15, 1918 :
Sec, 37 (40 Stat. 901-2)

1277 Sec. 41 (40 Stat. 902-3)

1278 Sec. 42 (40 Stat. 903).

1272 Sec. 43 (40 Stat, 903).

1279 Sec. 44 (40 Stat. 903).

1267 1916, Sept. 7: Sec. 1 (39 Stat. 742).

112 Sec. 2 (39 Stat. 743)

113 Sec. 3 (39 Stat. 743).

128 Sec. 4 (39 Stat. 743)

130 Sec. 5 (39 Stat. 743)

132 Sec. 6 (39 Stat. 743)-- 129, 131, 133, 134 Sec. 7 (39 Stat. 743)

137 Sec. 8 (39 Stat. 743)

114 Sec. 9 (39 Stat. 743)

142 Sec. 10 (39 Stat. 744)

144 (A) (39 Stat. 744).

146 (B) (39 Stat. 744).

147 (C) (39 Stat. 744).

148 (D) (39 Stat. 744)

149 (E) (39 Stat. 744)

150 (F) (39 Stat. 744)

151 (G) (39 Stat. 745)

152 (H) (39 Stat. 745)

153 (I) (39 Stat. 745 )

15+ (J) (39 Stat. 745)

155 (K) (39 Stat. 745)

145 (L) (39 Stat. 745).

156 Sec. 11 (39 Stat. 745 )

143 Sec. 12 (39 Stat. 746)

135 Sec. 13 (39 Stat. 746)

136 Sec. 14 (39 Stat. 746)

138 Sec. 15 (39 Stat. 746)

115 Sec. 16 (39 Stat. 746)

115 Sec. 17 (39 Stat. 746).

116 Sec. 18 (39 Stat. 746)

118 Sec. 19 (39 Stat. 746)

119 Sec. 20 (39 Stat. 747)

120 Sec. 21 (39 Stat. 747)

121 Sec. 22 (39 Stat. 747)

122 Sec. 23 (39 Stat. 747).

123

912

146345°-21-VOL 2

39

1533 1916, Sept. 7--Continued.

Sec. Sec. 24 (39 Stat. 747).

117 Sec. 25 (39 Stat. 747).

139, 140 Sec. 26 (39 Stat. 747)

157 Sec. 27 (39 Stat. 747-8)

158 Sec. 28 (39 Stat. 748)

162 Sec. 28a (39 Stat. 748)

164 Sec. 29 (39 Stat. 748)

165 Sec. 30 (39 Stat. 748)

163 Sec, 31 (39 Stat. 749)

168 Sec. 32 (39 Stat. 749)

166 Sec. 33 (39 Stat. 749)

167 Sec. 35 (39 Stat. 749)

159 Sec. 36 (39 Stat. 749)

124 Sec. 37 (39 Stat. 749)

125 Sec. 38 (39 Stat. 749)

126 Sec. 39 (39 Stat. 749)

127 Sec. 40 (39 Stat. 750)

161 Sec. 41 (39 Stat. 750)

112, 141 Sec. 42 (39 Stat. 750).

160 1916, Sept. 8: Title VIII : Sec. 805 (39 Stat. 799)-

2928 Sec. 806 (39 Stat. 799-800) 2929,

2930, 2931, 2932 Title IX: Sec. 901 (39 Stat. 801), amend

ing act of Aug. 29, 1916
(39 Stat. 649)

1731 1916, Sept. 8: (39 Stat. 810)

1805 Sec. 4 (39 Stat. 830)

204 (39 Stat. 843).

894 1916, Sept. 8: 1916, Sept. 8 (Joint Res. 35) : (:39 Stat. 853)

2628 1917, Feb. 8: (39 Stat. 300)-

2777, 2778 1917, Feb. 14: (59 Stat. 910).

1120 1917. Feb. 23: (39 Stat, 937).

2442 1917, Feb. 27 : (39 Stat. 946), amending sec. 6,

act of Jan. 5, 1905 (33 Stat,
602)

499 1917, Mar. 2: Sec. 9 (39 Stat. 954)

2992 Sec. 57 (39 Stat. 968)

2992 Sec. 58 (39 Stat. 968)

2992 1917, Mar. 3: (:39 Stat. 1040)

2544 1917, Mar. 3: (39 Stat. 1081)

50 (39 Stat. 1106)

74 (39 Stat. 1110)

1032 Sec. 8 (39 Stat. 1122)

55 1917, Mar. 4: (39 Stat. 1169-70).

837 (39 Stat. 1182)

2206 (39 Stat. 1189)

482 (39 Stat. 1192)

787 (39 Stat. 1194), amending sec. 44,

act of Mar. 4, 1909 (35 Stat.
1097)

1070

1917, Apr. 6 (Joint Res. 1):

Sec. (40 Stat. 1)-----1917, Apr. 17 : (40 Stat. 11)

1731 1917, May 7: (40 Stat. 39), amending sec. 10,

act of Mar. 4, 1909 (35 Stat.
1089).

2914. 2913 1917, May 12 :

(40 Stat. 41) (40 Stat. 43) ---------- 2355, S4 (40 Stat. 44) (40 Stat. 45). amending act of

May 11, 1908 (35 Stat. 110). 164 (40 Stat. 48).

2437, 1646 (40 Stat. 50) (40 Stat. 55) (40 Stat. 58)

1163 (40 Stat. 59)

2217 (40 Stat. 60) (40 Stat. 64).

2193 (40 Stat. 65)

624, 1793 (40 Stat. 67).

1113 (40 Stat. 68)---- 1789, 2362, 2516, 2647 (40 Stat. 71) (40 Stat. 72).

2468, 2169, 2446 (40 Stat. 787) ( 40 Stat. 74)

1897, 1131 (40 Stat. 74), amending sec. 87,

act of June 12, 1895 (28 Stat.

622) 1917, May 12 (Joint Res. 2) :

Sec. 1 (40 Stat, 759. 1917, May 18:

Sec. 1, par. 1 (40 Stat. 76) --- 2120, 2915 Sec. 1, par. 2 (40 Stat. 76)-----

2577 Sec. 1, par. 3 (40 Stat. 76-7)--

2265, 2159, 2120, 2121, 219 Sec. 1, par. 4 (40 Stat. 77)--Sec, 1, par. 5 (40 Stat. 77).

2161 Sec. 1, par. 6 (40 Stat. 77).

2163 Sec. 1 (40 Stat. 76–7): Amendment by chap. XXI, act of

July 9, 1918 (40 Stat. 894).
Sec. 2 (40 Stat. 77 )-----
Amendment by sec. 1, act of

Aug. 31, 1918 (40 Stat.
955).

2239, 9233 Sec. 2 (40 Stat. 78).

247.

2161, 2163. 216 Sec. 3 (40 Stat. 78).

1670, 2651 Sec. 4 (40 Stat. 78-SO)

2244 2247, 2245, 2246, 2249, 2***

2230, 2231, 2232, 2233, 2934 Amendment by sec. 2, act of

Aug. 31, 1918 (40 Stat.
955).

22 5 Sec. 5 (40 Stat. 80), as amended

by sec. 3, act of Aug. 31, 1918
(40 Stat. 955-6)

2243, 2241, 2242, 2248 Sec. 6 (40 Stat. 80-1)- 2236, 2237, 2-35 Sec. 7 (40 Stat, 81) --

210041, 2202, 2201, 220

1917, May 18—Continued.

Sec. Sec. 8 (40 Stat. 81)-

2325 Amendment by act of Apr. 20, 1918 (40 Stat. 534)

2294 Sec. 9 (40 Stat. 82) -

2265, 2449 Sec. 10 (40 Stat. 82)-- 1710, 1692, 1695 Sec. 11 (40 Stat. 82)

2352 Sec. 12 (40 Stat. 82).

1107,

1108, 1109, 1110 Sec. 13 (40 Stat. 83), as amended

by chap. XIV, act of July

9, 1918 (40 Stat. 885)----- 1111 Amendment in general bySec. 4, Aug. 31, 1918 (40 Stat, 956) --

2255 Sec. 5, Aug. 31, 1918 (40 Stat. 956)

27 Sec. 6, Aug. 31, 1918 (40 Stat. 956)

2276 Sec. 7, Aug. 31, 1918 (40 Stat. 957)

2220 Sec. 8, Aug. 31, 1918 (40 Stat. 957)

1042 Amendment in general bySec. 9. Aug. 31, 1918 (40 Stat. 957)

939 Joint Res. 41, Sept. 13, 1918 (40 Stat. 960)

1055 1917, May 22: Sec. 16 (40 Stat. 87-8)

1247,

2155, 1860, 2308, 2154 Sec. 19 (40 Stat, 89), amending

sec. 44, act of Mar. 4, 1909
(35 Stat. 1097)--

1070 1917, June 9 (Joint Res. 5): ( 40 Stat. 102).

1189 1917, June 12 : ( 40 Stat. 129).

1105 1917, June 14: (40 Stat. 181)

2623, 2571 1917, June 15 : (40 Stat. 182)

1206 (a) (40 Stat. 182)

1280 (b) (40 Stat. 182).

1280 Amendment by sec. 2, act of

Apr. 22, 1918 (40 Stat.
535).

1280 (c) (40 Stat. 182)

1280 (d) (40 Stat. 182).

1280 Amendment by par. 1 (I), act

of Nov. 4, 1918 (40 Stat.
1022)

1280 (e) (40 Stat. 182).

1280 (f), added by act of Apr. 22,

1918 (40 Stat. 535)------ 1280 Amendment by par 1 (II), act

of Nov. 4, 1918 (40 Stat.
1022)

1280 (g), added by par. 1 (III), act

of Nov. 4, 1918 (40 Stat.
1022)

1280 (40 Stat. 182)

1283 (40 Stat. 183)

1283

1917, June 15-Continued.

Sec. (40 Stat. 183), as amended by sec.

3, act of Apr. 22, 1918 (40
Stat. 535)

1282, 1281 (40 Stat. 183)

1281, 1284 (40 Stat. 198), amending R. S. 3744

770 1917, June 15 : Sec. 4 (40 Stat. 217)

2229 Sec. 5 (40 Stat. 217)

274 1917, June 15: Title I:

Sec. 1 (40 Stat. 217)------ 2853
Sec. 2 (40 Stat. 218-19)--- 2854, 2855
Sec. 3 (40 Stat. 219)-

2857 Amendment by act of Mar. 3,

1921 (41 Stat. 1360)-- 2857 Sec. 4 (40 Stat. 219)-

2858 Sec. 5 (40 Stat. 219).

2859 Sec. 6 (40 Stat. 219).

2800 Sec. 7 (40 Stat. 219).

2861 Sec. 8 (40 Stat. 219).

2802 Title II: Sec. 1 (40 Stat, 220).

2933 Sec. 2 (40 Stat. 220).

2934 Sec. 3 (40 Stat. 220)

2935 Sec. 4 (40 Stat. 220).

2936 Title V: Sec, 1 (40 Stat. 221)

2927 Sec. 2 (40 Stat. 221)

2920 Sec. 3 (40 Stat. 222)

2918 Sec. 7 (40 Stat. 223)

2960 Sec. 8 (40 Stat, 223), amending

sec. 13, act of Mar. 4, 1909
(35 Stat. 1090).

2916 Sec. 9 (40 Stat. 223).

2921 Sec. 10 (40 Stat. 223), amend

ing sec. 15, act of Mar. 4,

1909 (35 Stat. 1091)--- 2923 Title VI: Sec. 1 (40 Stat. 223)

2925 Sec. 6 (40 Stat. 225)

2925 Sec. 8 (40 Stat. 225)

2926 Title VII: Sec. 1 (40 Stat. 225)

2808 Sec. 2 (40 Stat. 225)

2870 Sec. 3 (40 Stat. 225)

2871 Title VIII: Sec. 1 (40 Stat. 225).

2910 Sec. 4 (40 Stat. 226).

2905 Sec. 5 (40 Stat. 226).

2911 Title IX: Sec. 1 (40 Stat. 227).

2906 Sec. 2 (40 Stat. 227).

2907 Sec. 3 (40 Stat. 227).

2908 Sec. 4 (40 Stat. 227).

2909 Title X: Sec. 1 (40 Stat. 227).

2782 Sec, 2 (10 Stat. 228).

2783 Sec. 3 (40 Stat. 228).

2784 Title XI: Sec. 1 (40 Stat. 228)

406 Sec. 2 (40 Stat. 228).

407 Sec. 3 (40 Stat. 228).

408 1917, June 15-Continued.

Sec.
Title XI-Continued.
Sec. 4 (40 Stat. 228).

409 Sec. 5 (40 Stat. 228)

409 Sec. 6 (40 Stat. 229)

410 Sec. 7 (40 Stat. 229)

411 Sec. 8 (40 Stat. 229)

412 Sec. 9 (40 Stat. 229)

413 Sec. 10 (40 Stat. 229)

414 Sec. 11 (40 Stat. 229).

415 Sec. 12 (40 Stat. 229).

416 Sec. 13 (40 Stat. 229).

417 Sec. 14 (40 Stat. 229).

418 Sec. 15 (40 Stat. 229)

419 Sec. 16 (40 Stat. 230)

420 Sec. 17 (40 Stat. 230)

421 Sec. 18 (40 Stat. 230)

422 Sec. 19 (40 Stat. 230).

423 Sec. 20 (40 Stat. 230)

424 Sec. 21 (40 Stat. 230)

425 Sec. 22 (40 Stat. 230).

2856 Sec. 23 (40 Stat. 230)

426 Title XII:

Sec. 1 (40 Stat. 230) 3012, 3019
Sec. 2 (40 Stat. 230)

3013 Sec. 3 (40 Stat. 230-31).

3014 Sec. 4, added by sec. 2, act of

May 16, 1918 (40 Stat.
554)

3015
Title XIII:
Sec. 1 (40 Stat. 231).

2837 Sec. 2 (40 Stat 231)

2838 Sec. 3 (40 Stat. 231)

2839 Sec. 4 (40 Stat. 231).

2840 1917, June 15 (Joint Res. 6) : (40 Stat. 231)-

2438 1917, July 2: (40 Stat. 241), as amended by act

of Apr. 11, 1918 (40 Stat.

518-19)---- 1023, 1024, 1030 Amendment by sec. 8, chap. XV,

act of July 9, 1918 (40
Stat. 888)--

1124 1917, July 9 (Joint Res. 9): (40 Stat. 242) -

1861 1917, July 17 (Joint Res. 10) : (40 Stat. 243)

1050 1917, July 24 :

Sec. 3 (40 Stat. 243-4). 651, 1677
Sec. 5 (40 Stat. 244)

2296 Sec. 6 (40 Stat. 244-5)-- 668, 672, 1659 Sec. 7 (40 Stat. 245)

681, 1684 Sec. 8 (40 Stat. 245)

1660 Sec. 9 (40 Stat. 246-7)

1815, 1811 1917, July 28 : Sec. 1 (40 Stat. 248)

1045, 1044 Sec. 2 (40 Stat. 248)

1053 1917, Aug. 7: (40 Stat. 250)

1043 1917, Aug. 8: Sec. 7 (40 Stat. 266), amending

sec. 4, act of Aug. 18, 1894
(28 Stat. 362).

1553

1917, Aug. 10 :

See.
(40 Stat. 272-3), amending sec.

1, act of Feb. 4, 1887 (24
Stat. 379)-.

121&,

1219, 1222, 1220, 1221 1917, Aug. 10 : Sec. 1 (40 Stat. 276), as amended

by sec. 1, act of Oct. 22,

1919 (41 Stat. 297)------ 2962 Sec. 2 (40 Stat. 276)

2973 Sec. 8 (40 Stat. 276–7)

2974 Sec. 10 (40 Stat. 279).

2976 Sec. 11 (40 Stat, 279). Sec. 12 (40 Stat. 279–80).

2969 Sec. 16 (40 Stat. 282)Sec. 20 (40 Stat. 283)

2975 Sec. 22 (40 Stat. 283)

2963 Sec. 23 (40 Stat. 283)

2964 Sec. 24 (40 Stat. 283-4)-

2905 1917, Sept. 24 : Sec. 8 (40 Stat. 291), as amended

by sec. 5, act of Apr. 4,

1918 (40 Stat. 505)Sec. 12 (40 Stat. 293).

319 Sec. 12 (a) (40 Stat. 293)

320 Sec. 12 (b) (40 Stat. 293).

321.

322, 323 Sec. 12 (c) (40 Stat, 293)

324 Sec. 12 (d) (40 Stat. 294)

327 Sec. 12 (e) (40 Stat, 294)- 325, 326 Sec. 12 (i) (40 Stat. 295).

323 Sec. 12 (k) (40 Stat. 295)

319 Sec. 13 (40 Stat. 295)

319 1917, Oct. 3:

Sec. 1100 (40 Stat. 327)----- 3006 1917, Oct. 6: (40 Stat. 352)

1112 (40 Stat. 356)

S40 (40 Stat. 361)

1810 (40 Stat. 367)

636 (40 Stat. 368).

1188 (40 Stat. 373)-- 2055, 2060, 2014, 2059 Sec. 5 (40 Stat. 383).

301 Sec. 6 (40 Stat. 383).

49 Sec. 7 (40 Stat. 383-4)--------- 77, 78 1917, Oct. 6: (40 Stat. 385, amending sec. 16,

act of Mar. 2, 1899 (30 Stat.
981)--

1720, 1730 1917, Oct. 6: (40 Stat. 391)

10532 1917, Oct. 6: (40 Stat. 393)

2457, 2453 1917, Oct. 6: (40 Stat. 394)

2379, 1016 1917, Oct. 6: (40 Stat, 395).

1017 1917, Oct. 6:

(40 Stat. 397) - 561, 575, 574, 2474 1917, Oct. 6: (40 Stat. 398)

2131

« PreviousContinue »