Nieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving, Volume 10

Front Cover
J. Müller, 1860 - Law

From inside the book

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 272 - Chronologische Verzameling der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert de herstelde orde van zaken in 1813, voortgezet door LN SCHUURMAN, Secretaris der stad Zwolle.
Page 427 - Cassius de ferruminatione scribit. dicit enim, si statuae suae ferruminatione iunctum bracchium sit, unitate maioris partis consumí et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse, non idem in eo quod adplumbatum sit, quia ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit.
Page 263 - Scire leges non hoc est verba earum tenere sed vim ac potestatem.
Page 427 - Item quaecunque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent, dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, quod Cassius de ferruminatione scribit.
Page 277 - Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden.
Page 275 - Tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
Page 416 - ... navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex».
Page 242 - CC, de bevoegdheid tot eedsopdragt in ieder geval verleent, omdat, volgens dit artikel, de beslissende eed kan worden opgedragen omtrent alle geschillen, van welken aard ook, behalve degene, waarover partijen geene dading zouden mogen treffen, of waarin hare bekentenis niet zoude kunnen worden in aanmerking genomen.
Page 577 - De levering van schuldvorderingen die niet aan toonder luiden, en andere onligchamelijke zaken, geschiedt door middel van eene authentieke of onderhandsche akte, waarbij de regten op die voorwerpen aan een ander worden overgedragen.
Page 276 - Julij 1856, tot onderzoek van de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de Landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland, eu heeft daardoor medegewerkt aan het belangrijk verslag door die Commissie in 1859 uitgebragt.

Bibliographic information