Page images
PDF
EPUB

30

NEW YORK STATE LIBRARY

Schnée, Auguste. Trente années de la littérature belge; bibliotheca Belgica; catalogue général des principales publications belges depuis 1830 jusqu'à 1860. 97p.O. Bruxelles 1861. Schnée.

015.493 Sch5

Costs about 75c. Bibliographie nationale; dictionnaire des écrivains belges et catalogue de leurs publications, 1830-1880. v.1-4, pt 6, O. Bruxelles 1886-1901. Weissenbruch 2.50fr a part.

O15.493 B471 v. 4, pt 6, supplement Couvez-Gyselynck. Haeghen, Ferdinand van der. Bibliotheca Belgica; bibliographie générale des Pays-Bas, par Ferd. vander Haeghen, T. J. I. Arnold et R. vanden Berghe... pt 1-171, illus. S. Gand 1879-1905. E. van der Haeghen 2fr a part.

State Library has pt 1-143 in 24v.

Index alphabétique.

O15.492 HII

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Bibliographie de Belgique; journal official de la librarie, 1875

date. V.I-date, O. Bruxelles 1876-date.

de la librarie 7.50fr.

Semimonthly; v. 1-5 monthly.

graphique international.

Cercle belge

O15.493 B47

Revue bibliographique belge. . . suivie d'un bulletin biblio

V.I-date, 8°. Bruxelles

1889-date. Société belge de librarie 3fr.

Monthly.

DUTCH BIBLIOGRAPHY

Abkoude, Johannes van. Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zyn uitgekomen...nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door Reinier Arrenberg. Ed. 2. 598p. sq.O. Rotterdam 1788. Arrenberg. Co15.492 Ab61 Jong, J. de. Alphabetische naamlijst van boeken welke sedert ... 1790 tot en met ... 1831 in Noord-Nederland zijn uitgeko

o.p.

... strekkende ten vervolge op het Naamregister van Nederduitsche boeken van R. Arrenberg.

755p. sq.O.

[blocks in formation]

For later years see under Brinkman, C. L. pub. Alphabetische naamlijst van fonds-artikelen; voorkomende in het Naamregister van Nederlandsche boeken, alsmede in de Alphabetische naamlijst van boeken, achtervolgens uitgegeven bij R. Arrenberg en de gebroeders van Cleef en waarvan het regt van eigendom aan anderen is overgegaan. 122p. sq.O. 's Gravenhage 1839. Gebroeders van Cleef. 015.492 J73

...

Brinkman, C. L. pub. Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1833 tot en met 1875 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn strekkende ten vervolge op de Alphabetische naamlijst van boeken... door J. de Jong . . . 3v. sq.O. Amst. 1858-78. Brinkman.

V. I 1833-49; published 1850-58.

015.492 B773

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

...

Catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken die 1850 tot en met 1900 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt ... door R. van der Meulen.

[blocks in formation]

v. 1-3,0. Leiden

v. 1-2, 1850-91, published at Amsterdam by Brinkman.
v. I published at f 39.55, v. 2 at f 30, v. 3 at f 34:50.

Co15.492 B77

Repertorium ... bevattende ... de onderwerpen

.. 1850 tot en met 1900... bewerkt door R. van der Meulen.

v. 1-3,0. Leiden n. d. Sijthoff.

015.492 B771

In State Library set v. 2 of the Repertorium included in v. 2 of the Catalogus.

V. 1-2 published at Amsterdam by Brinkman.

V. I published at f 21.70, v. 2 at f 13, v. 3 at f 18.

Nijhoff, Martinus. Sciences, belles-lettres et arts dans les PaysBas, surtout au 19e siècle; bibliographie systématique. v.1,0. La Haye 1895. Nijhoff 5.50m.

015.492 N58

Contents: v. 1 Linguistique, histoire littéraire, belles-lettres.

32

NEW YORK STATE LIBRARY

Brinkman's alphabetische lijst van boeken, landkaarten en verder in den boekhandel voorkomende artikelen, die ... in het koninkrijk der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn... alsmede een wetenschappelijk register [1846]-date. v. 1– date, D. Leiden 1846-date. Sijthoff f1.70. 015.492 B772

I

Annual. Before 1881 published at Amsterdam by C. L. Brinkman with title Alphabetische naamlijst.

State Library set incomplete.

Maandelijksche lijst van boeken, plaatwerken en kaarten, verschenen in Nederland en zijn buitenlandsche bezittingen ... O. Amst. 1861-86. Brinkman.

Monthly.

Merged in the following entry.

Nederlandsche bibliographie; lijst van nieuw verschenen boeken,

kaarten, enz. in het koningrijk der Nederlanden.

O. 1850-date.

Monthly.

1856-82 published at 's Gravenhage by Nijhoff, at f 0.75.

[blocks in formation]

V. I-date,

015.492

Nieuwsblad voor den boekhandel; uitgegeven door de Vereenig-、 ing ter bevordering van de belangen des boekhandels. date, 4°. Amst. 1834-date. About f12.

Semiweekly. Early years weekly.

DANISH BIBLIOGRAPHY

V. I

Brunn, Christian Walther. Bibliotheca Danica; systematisk fortegnelse over den danske literatur fra 1482 til 1830 efter samlingerne i det store kongelige bibliothek i Kjöbenhavn med supplementer fra universitetsbibliotheket i Kjöbenhavn og Karen Brahes bibliothek i Odense ...

[blocks in formation]

3v.Q. Kjöb. 015.489 qB83

Nyerup, Rasmus & Kraft, Jens Edvard. Almindeligt literaturlexicon for Danmark, Norge og Island ... 4°. Kjöb. 1820. Gyldendal 4thlr. o.p.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1893-1900 comp. by H. Ehrencron-Müller, 1903, 32 kroner.
State Library lacks v. 1, 1841-58.

Dansk bogfortegnelse; med et alphabetisk register.

[blocks in formation]

v. I-date, 015.489, D23

[blocks in formation]

Kjöb. 1867-date. Forlagt af boghandler foren

date, Q.

[blocks in formation]

015.485 J771

raphy. 8p.O. N. Y. 1900.

Reprinted from Publishers' weekly, Dec. 15, 1900.

Lundstedt, Bernhard Wilhelm. Aperçu de la principale littérature bibliographique de la Suède; rapport fait au Congrès international de bibliographie à Paris, Août 1900. Stockholm 1900. Samson & Wallin kronor 50 öre.

34p.O.

015.485 L97

Klemming, Gustaf Edvard. Sveriges bibliografi, 1481-1600 ... pt. 1-4, Q. Upsala 1889-92. Akademiska boktryckiert. (Skrifter utgifna af svenska literatursällskapet)

Contents: pt 1 1481-1501.

pt 2 1501-18.

pt 3 1518-27.

pt 4 1527-30.

pt 3-4 ed. by Aksel Andersson.

Secondhand, 1905, about $3.

015.485 qK67

34

NEW YORK STATE LIBRARY

Linnström, Hjalmar. Svenskt boklexikon, aren 1830-1865. Stockholm 1883-84. Linnström 200 kronor. Co15.485 qL64

2v. Q.

Broberg, Carl
v. 1-3, Q.
v. I 1866-75, Samson & Wallin, 15 kronor.
v. 2 1876-85, Adolf Bonnier, 15 kronor.
v. 3 1886–95, Adolf Bonnier, 16 kronor.

Johan. Svensk bok-katalog för aren 1866–95.
Stockholm 1878-1900. Co15.485 qL64 v. 3-5

Årskatalog för svenska bokhandeln, 1855-date. V. I

[blocks in formation]

Nya bokhandelstidningen, 1888-date. V. I-date, 4°. Stockholm 1888-date. 4 kronor.

Weekly.

NORWEGIAN BIBLIOGRAPHY,

Pettersen, Hjalmar. Norsk boglexikon, 1643-1813; beskrivende katalog over böger trykte i Norge i tidsrummet fra bogtrykkerkunstens indförelse til adskillelsen fra Danmark. 2 v. Q. Christiania 1899-1901. Cammermeyers 40 kroner. (Bibliotheca Norvegia v. 1-2) 015.481 qP45 Botten-Hansen, Paul. La Norvège littéraire; catalogue systématique et raisonné de tous les ouvrages de quelque valeur imprimés en Norvège ou composés par des auteurs norvé

[blocks in formation]

Kraft, Jens Edvard. Norsk forfatter-lexikon, 1814-1856; efter
forfatterens död ordnet, foröget og udgivet af Christian C.
A. Lange. 728p. 8°.
Christiania 1857-63. Dahl 3spd.
Secondhand, 1908, $1.75.

Halvorsen, Jens Braage. Norsk forfatter-lexikon, 1814-1880; paa grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes Norsk forfatter-lexikon, 1814-1856... V. I-6,0.

1907. Aschehoug.

Kristiania 1885

928.39 H16

v. 6 through Wexelsen 1 krone a part. About 10 parts to a volume.

« PreviousContinue »