Page images
PDF
EPUB

J. Pr.

X. A. R.

X. G. R.

X. K. R.

F. A. S.

X. A. S.

Dr. A. S.

I. S.

Pranajtys Justyn Mag. s. Teol. prof. akad. peter.
Andrzej Retke, D. S. T. prof. akad. petersb.
Rzewuski Gracjan, ks. kan. płocki.

Ruszkiewicz Kazimierz, Biskup, suffr. warsz.
Symon Fr. Alb., D. Ś. T. prałat, rektor akad. peter.
Sotkiewicz Antoni, Biskup sandomirski.

Semkowicz Aleksander, Dr.

Skrochowski Ignacy, Dr. profes. uniw. Iwow.

X. E. S. Skrochowski, ksiądz, prof. krak.

X. M. S. Smoleński Maciej, ks. prob. w Domosławicach.
X. Spiss Stanisław, D. Ś. T., kan., prof. uniw. krak.
A. Sz. Szaniawski Ant., współredaktor Przegl. Kat.
Szcześniak Wł. prof. seminar. warszawskiego.

S.

X. A. W.

X. L. Z.

X. S. Z.

Wadowski Jan Ambroży, ks. prof. semin. lubel. Zajc Ludwik, ksiądz, prob.

Załęski Stanisław, ks.

A. Z. Zaremba Alex., kanonik płocki, prof. semin.

Druk tomu XVII ukończono 7 Kwietnia 1891 r.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« PreviousContinue »