Page images
PDF
EPUB

I.

II.

Classische Alterthumswissenschaft. Encyclopädien. Zeitschriften. Schriften der Akademien u. gelehrten Gesellschaften. Geschichte der Philologie und gelehrter Anstalten. Biographien. Vermischte Schriften. Alte Geographie, Geschichte, Culturgeschichte und Antiquitäten.

III. Mythologie

IV. Archäologie

V. Literaturgeschichte. Geschichte der Philosophie
Lexicographie und Metrik

VI.

VII. Griechische und Lateinische Grammatik und Schulbücher Griechische und Lateinische Classiker und Erklärungsschriften.

Griechische Classiker und Erklärungsschriften

Lateinische Classiker und Erklärungsschriften

Zeitschriften. Philosophische und vergleichende Grammatik.

pag. 1

25

32

33

50

50

51

59

59

69

Sprachwissenschaft.

Allgemeine Schriften

[blocks in formation]

79

86

87

90

91

91

116

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

e. Südslavisch. (Slovenisch. Serbisch. Kroatisch)

134

135

153

163

165

165

165

168

169

170

171

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Göttingen, Druck der Dieterich'schen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner).

Classische Alterthumswissenschaft.

I. Encyclopädien. Zeitschriften. Schriften der Akademien and gelehrten Gesellschaften. Geschichte der Philologie und gelehrter Anstalten. Biographien. Vermischte Schriften.

Ανατολικὺς ̓Αστήρ, ἐφημερίς φιλολογική, έκκλησιαστικὴ καὶ τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως. Ἔτος ΙΘ ́. (περίοδος Β') Ἐν Κωνσταντινουπόλει. Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France. 13e Année, 1879. Paris, Maisonneuve et Co. 1879. LXXXIV, 316 p. 8.

Inhalt: Egger, E., Socrate et le dialogue socratique. De l'Art égyptien et de l'art assyrien, etc. andrine.

[ocr errors]

Perrot, G.,

Couat, A., L'Elégie alexTougard, l'abbé, Notes sur l'état des études grecques en Croiset, M., Observations

[ocr errors]

France aux premiers temps du moyen âge.
sur deux dialogues de Lucien, les Portraits et la Défense des portraits.
Riemann, Une Lettre d'un Grec du quinzième siècle. Sathas,
C. N., Le Roman d'Achille. Huit, Ch., De l'Authenticité du Sophiste.

- Légrand, E., La Chanson de maître Jean, poème en dialecte crétois. - Ruelle, Ch. E., Quarante-deux chapitres inédits et complémentaires du recueil de Michel Psellus intitulé Διδαςκαλία παντοδαπή ou Notions variées.

Annual, Panhellenic, for the year 1880. Edited by Socrates A. Parasyrakes. London, Williams and Norgate. 16 Plates. 326 p. 8. 10sh. 6d. Anzeiger, neuer, für Bibliographie und Bibliothek wissenschaft. Hrsg. unter Red. von Geh. Hofr. Biblioth. Dr. Jul. Petzholdt. (41.) Jahrg. 1880. 12 Hfte. (3 B.) Dresden, Schönfeld. 8. 11 M -philologischer. Als Ergänzung des Philologus hrsg. von Ernst v. Leutsch. 10. Bd. 12 Hfte. Göttingen, Dieterich's Verl. 1. Hft. 88 S. gr. 8. 15 M. Archiv, pädagogisches. Centralorgan für Erziehung und Unterricht in Gymnasien, Realschulen und höheren Bürgerschulen. Begründet von W. Langbein, hrsg. von Krumme. 22. Jahrg. 1880. (10 Hefte à 5 Bgn.). Stettin, Nahmer. gr. 8. 16 M l'Athenaeum belge. Journal universelle de la littérature, des sciences et des arts. 3e année. 1880. Bruxelles, bureaux: 26, rue de la Madelaine. Par an 8 fr. Αθήναιον, Σύγγραμμα περιοδικὸν κατὰ διμηνίαν ἐκδιδόμενον (ὑπὸ Στ. 4. Κουμανούδη και Κ. Καστόρχη). Τόμ. Vill. (6 Hefte.) Athen, Wilberg. 16 M Auswahl von Aufsätzen aus dem Gebiete der classischen Philologie. Aus dem Journal des Ministeriums der Volksaufklärung. Bd. 7. (russisch.) St. Petersburg 1880, Academie.

Bibliotheca philologica. 1880. 1.

1

Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome publiée sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Années 1879/1880. Fasc. 11-15. 17. 18. Paris, Thorin. 8.

--

Inhalt: Fasc. 11. O. Riemann, Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live. 240 p. Fasc. 12. O. Riemann, Recherches archéologiques sur les Iles Joniennes. II. Céphalonie. 70 p. avec une planche. Fasc. 13. L. Duchesne, De codicibus Mss. Graecis Pi II. in Bibliotheca Alexandrino-Vaticana. 34 p. Fasc. 14. E. Chatelain, Notice sur les manuscrits des poesies de S. Paulin de Nole, suivie d'observations sur le texte. 98 p. Fasc. 15. Ch. Descemet, Inscriptions doliaires latines. Marques de briques relatives à une partie de la gens Domitia. Fasc. 17. E. Fernique, Étude sur Préneste, ville du Latium. et 4 pl. Fasc. 18. O. Riemann, Recherches archéologiques sur les îles Joniennes. III. Zante. IV. Cérigo. V. Appendice. 66 p. et 2 pl. Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίνη. Σύγγραμμα περιοδικὸν ἑβδομαδιαῖον ἐκδι δόμενον ὑπὸ Κ. Τ. Λαζαρήτου. Αλεξανδρία. Κουρμούζης. Fol. 35 Μ Blätter für das Bayerische Gymnasial- und Real - Schulwesen, redigiert von Dr. W. Bauer und Dr. A. Kurz. 15. Bd. 10 Hefte (à 2-3 B.) München, Lindauer, 1879. H. 6-10. S. 241-475.

[ocr errors]

222 p.

Inhalt: H. 6. Wirth, Carmen vernum. Stiefel, über Shakspere's >Comedy of Errors.<- Falch, hat Walther von der Vogelweide einen Kreuzzug mitgemacht oder nicht? Nissl, ein Wort über die Entwerfung des Eingangs zum sprachlichen Aufsatz uralt und doch immer

[blocks in formation]

Brunhauer, Excursionen mit den Schülern.

Stiefel, über

H. 7. Helmreich, Wolfgang Ratichius in Augsburg. die Menaechmen des Plautus. Kurz, aus der Schulmappe.

H. 8. Steigenberger, Goethe's Bild in Hermann und Dorothea.< Stiefel, die Menaechmi des Plautus im italienischen Drama. Zehetmayr, Amor. Solger, der Himalaya.

-

Η. 9. Keppel, ἀλλ ̓ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται. Ders., Hom. Od. II, 340-342. J. F. Kräuter, das neuhochdeutsche G. Doederlein, Sebastian Münster, ein Wiedererwecker des Ptolemäus. Zehetmayr, Être à même.

H. 10. Doederlein, Sebastian Münster, ein Wiedererwecker des Ptolemäus. M. Schiessl und W. Götz, über Nissls initium a genere. A. Steinberger, Das pathetische und epische Epos und Drama. Schlosser, vom Studiertische.

16. Bd. 10 Hefte (à 2-3 B.) Heft 1-5. München, dauer. gr. 8.

[merged small][ocr errors][merged small]

Inhalt: Heft 1. A. Eussner, Adversarien. Nepotis vita Thrasybuli I, 4 u. II, 4. Zipperer, Ein paar Bemerkungen zur Bibliothek des Apollodorus. Scholl, Dubitare im Fragesatz mit negativem Sinne. Autenrieth, Zur Abwehr. Literarische Notizen. Auszüge. Statistisches.

[ocr errors][ocr errors]

Heft 2. Biedermann, Methodik des lateinischen Anfangsunterrichtes.
Bullinger, Metakritisches zur Katharsisfrage.

trakritisches zur Katharsisfrage.

Nicklas, AntimeZehetmayr, Provincia.

Heft 3. G. Schepss, Antonius Panormita der Verfasser von Plautuscommentarien. Sörgel, die Reden des Thukydides.

Heft 4. K. Zettel, Ein Minnelied Kaiser Heinrich VI. in neuhochdeutscher Uebersetzung. J. Kreyenbühl, Kritisch-exegetische Beiträge zu Platons Symposion. A. Steinberger, Zur Antigone des Sophokles. Radlkofer, Der grammatikalische Lehrstoff im Lateinischen für die 4. u. 5. Lateinklasse.

Heft 5. Rottmanner, Zu einer Urkunde Heinrichs II.

träge zu den Regesta Pontificum.

-

Ders., BeiThielmann, Stilistische Bemerkungen

zu den Jugendwerken Ciceros.

Nissl, Wiederholt über den sprachlichen

Aufsatz. — A. Kurz, Aus der Schulmappe. Buonarroti, il, di B. Gasparoni, continuato per cura di Enrico Narducci. Maggio-Ottobre 1879. Roma. 4.

Philolog. Inhalt: E. Penco, Sul verse Dantesco Si che il piè fermo sempre era il più basso.< G. Verzili, Appendice ad un articolo intitolato: I caprici della moda applicati alle arti. A. Monti, Curiosità Montiane, all' avv. cav. Cesare Monti. E. N., Curiosità Paleografiche.

B. Capogrossi Guarna, Il monumento sepolcrale per la marchesa Teresa Stampa Soncino. G. Deyla, Degli studi in Italia, ossia considerazioni intorno all' opusculo del generale Mezzacapo. (Contin.) B. Capogrossi Guarna, I Prati di Castel S. Angelo in Roma. A. Pellegrini, Statua di Cornelia madre dei Grachi nei portici di Metello e di Ottavia. G. Frosina-Cannella, Disquisizioni filologiche. - E. Narducci, La questione delle Biblioteche. B. Magni, Vita di Achille Monti. Centralblatt, literarisches, für Deutschland. Herausgegeben unter Red. von Fr. Zarneke. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (2 B.) Leipzig, Avenarius. 4. Vierteljährlich baar n. 7 M. 50 Correspondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs, hrsg. von Frisch u. H. Kratz. 27. Jahrg. 1879. 6 Nrn. (3 B.) Tübingen, Fues. gr. 8. 6 M. Egyetemes Philologiai Közlöny. 3. année 1879. Budapest (Journal de Philologie universelle, rédigé par Emile Thewrewk de Ponor et Gustave Heinrich.

[ocr errors]

Inhalt: E. The wrewk, Variae lectiones. E. Abel, Remarques sur l'Anthologie Latine. E. The wrewk, une nouvelle liste des Dies Aegyptiaci. E. Abel, les inscriptions métriques latines de Pannonie. - J. A. Simon, Les idees de Platon sur le beau. A. Bászel, le but de l'Hiéron de Xénophon. E. Abel, sur les fragments des épiques grecs. A. Bartal, La philologie classique en Hongrie. Ch. Pozder, additions à l'ouvrage étymologique de G. Curtius. Gr. Cziky, Sophocle. - J. Kont, Gaius Lucilius. G. Boros, de arte oratoria Isocratea. — E. Abel, Les Homerici Centones. Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν φιλολογική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ τῆς δημοσίας · ἐκπαιδεύσεως (ἐκδ. ὑπὸ Σ. Κ. Σαχαρδοπούλου). Ἔτος θ'. Αθήν. Παρ laundns. (Zwei mal monatlich). 10 Mi Freund, Wilh., wie studirt man Philologie? Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft. 4. verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Violet. 162 S. gr. 8. 1 M. 50 g Grenzboten, die. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. 39. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (à 2-3 B.) Leipzig, Herbig.

Vierteljährlich baar 9 M Hermes. Zeitschrift für classische Philologie. Unter Mitwirkung von A. Kirchhoff, Th. Mommsen, J. Vahlen herausgegeben von Emil Hübner. 14. Band. (3. 4. Heft.) Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. S. 321-640. baar 12 M

Inhalt: H. 3. J. Schmidt, die Evocati. Schrift περὶ εὐθυμίης.

[ocr errors]

R. Hirzel, Demokrits O. Lehmann, über das Alter der Ilias handschrift Burney ms. 86 des britischen Museums. H. Tiedke, quaestiuncula Nonniana. B. Niese, der Text des Thukydides bei Stephanus von Byzanz. H. Haupt, neue Beiträge zu den Fragmenten des Dio Cassius. - M. Niemeyer, zu Plautus. C. A. Lehmann, quaestiones Tullianae, pars II. U. von Wilamowitz-Moellendorff, AlexτQwva. -F. Novati, Index fabularum Aristophanis ex codice Ambrosiano L. 39 sup.-U. von Wilamowitz-Moellendorff, Nachtrag hierzu. Miscellen: F. Blass, Nachträgliches zu Alkman, C. A. Lehmann,

[ocr errors]

Soph. Antigone V. 40. R. Förster, ein Vers des Helladios zu Apulejus und Fulgentius de Psyche et Cupidine. G. Hirschfeld, die Abkunft des Mithridates von Pergamon. · U. von Wilamowitz-Moellendorff, Phaidon von Elis (zu S. 189.) — H. Droysen, Nachtrag zu den römischen Feldmessern (Bd. II. p. 474-476). Ders., zu Catullus. W. Schmitz, zu Cicero noch einmal > Namphamo.<< H. 4. A. Michaelis, Stesichoros im epischen Kyklos.

E. Stutzer, drei epitomierte Reden des Lysias. H. Jordan, über die Ausdrücke aedes templum fanum delubrum. H. Droysen, epigraphische Miscellen.

[ocr errors]

Mis

G. F. Unger, die attischen Doppeldata. C. A. Lehmann, quaestiones Tullianae, pars III. Ph Thielmann, zu Cornificius. cellen: H. Jordan, 1. quam magnus, quam multa. 2. zum Arvalenliede. 3. de Vaticanis Sallustii historiarum schedis. halt.

[ocr errors]

Register.

- In

Verzeichniss der Mitarbeiter (Bd. I-XIV). Hermes. Zeitschrift für classische Philologie. Unter Mitwirkung_von A. Kirchhoff, Th. Mommsen, J. Vahlen herausgegeben von Emil Hübner. 15. Band. (1. 2. Heft.) Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. S. 1-320. baar 12 M Inhalt: H. 1. S. 1-160. H. Jordan, sprachgeschichtliche Betrachtungen: 1. Lautgeschichtliches zu pomerium und Esquiliae. 2. Inschrift vom Fucinersee. 3. Ueber olea, oliva. - E. Stutzer, zur Abfassungszeit der lysianischen Reden. H. Tiedke, quaestiuncula Nonniana II. E. Hübner, Citania, Alterthümer in Portugal. J. H. Mordtmann, epigraphische Mittheilungen. II. Archaische Inschrift aus Kyzikos. Th. Mommsen, Porcia, die Litteraturbriefe des Horaz. die Parabase im Curculio. über Theophrast.

[ocr errors]

H. Jordan, E. Zeller, der pseudophilonische Bericht MisE. Curtius, Harmodios und Aristogeiton. cellen: H. Haupt, zur Geschichte der römischen Flotte. W. Dittenberger, Marcus Valerius Muttines. 'Continuator Dionis'.

[blocks in formation]

H. 2. S. 161-320. H. Diels, studia Empedocles. zu Avienus.

- W. Luthe, zur Kritik und Erklärung von Aristoteles

[blocks in formation]

zu der Beschreibung der Regionen Roms. W. Dittenberger, zum Vocalismus des ionischen Dialekts. H. Haupt, über die altslavische Uebersetzung des Joannes Malalas. V. Jagić, zum altslavischen Malalas. J. Draheim, de iambis et trochaeis Terentii. Th. Mommsen, zur Kritik Ammians. A. Gemoll, die hyginische LagerbeschreiJ. Schmidt, Beiträge zur Herstellung J. H. Mordtmann, epigraphische Mis

[blocks in formation]

cellen (III.) - Th. Mommsen, Bemerkungen zu der Inschrift des Corbulo aus Armenien. Ders., zur Kritik der Geographie des Ptolemaios. K. Müller, Codex Vaticanus Nr. 191. - F. Leo, Excurse zu Euri

[ocr errors][merged small][merged small]

pides Medea. Ἑστία. Ἐκδίδοται κατὰ κυριακὴν Σύν τῷ Δελτίῳ τῆς Ἑστίας. Τόμος ΙΧ. Χ. (Nr. 208-251). Athen, Hestia. à Bd. 8 M. Jahrbuch, pädagogisches, 1879. (Der pädagog. Jahrbücher 2. Bd.) Hrsg. von der Wiener pädagog. Gesellschaft. Wien, Klinkhardt. VII, 244 S. gr. 8. Jahrbücher, Neue, für Philologie und Pädagogik. Herausgegeben von Alfred Fleckeisen und Hermann Masius. 49. Jahrg. 1879 oder 119. u. 120. Bd. à 6 Hefte. Leipzig, Teubner. gr. 8. Inhalt: H. 11. I. Abth.: A. Gladisch, die vorsokratische philosophie. W. Η Roscher, Σεπτήριον oder Στεπτήριον? H. Röhl, zu Athenaios (III 111 f). F. Susemihl, Studien zur Nikomachischen ethik N. Wecklein, zu Platons apologie. A. Fleckeisen, zu Plautus Epidicus (v. 64. 65). E. Ludwig, zu den glossen des PlaciJ. Woltjer, observationes criticae in Lucretium. C. Vene

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »