Morfologi

Front Cover
Akademia, 2006 - Malay language - 332 pages
1 Review

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik, dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Morfologi adalah bahagian pembentukan perkataan dalam tatabahasa.Buku ini khusus memberi pedoman kepada pensyarah, guru dan pelajarbahasa Melayu. Huraian yang diberikan berlandaskan Tatabahasa Dewan tetapi contoh dan latihannya sengaja diperluas dengan tidak menggunakan apa yang ada dalam Tatabahasa Dewan, supaya guru dan pelajarnya menjadi kreatif dalam menggunakan bahasa Melayu. 

Edisi pertama buku ini diterbitkan oleh Fajar Bakti dengan tajuk Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia (1986), dan laporan perpustakaan UPSI menunjukkan rekod pinjamannya sangat tinggi. Oleh sebab itu edisi keduanya diusahakan semula bagi keperluan para pensyarah, guru danpelajar bahasa Melayu.

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

morfologi abdullah hassan

Other editions - View all

About the author (2006)

Dr. Abdullah Hassan adalah Profesor Emeritus di Jabatan BahasaMelayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, TanjungMalim, Perak (sejak 2001). Sebelum ini beliau adalah Pensyarah danProfesor Bahasa Melayu di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (1972-1997);dan Profesor Komunikasi di Kulliyyah Ilmu Wahyu dan SainsKemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,Kuala Lumpur (1997-2001).

Bibliographic information